STAC Keyne

From Waalt

B Bill of Complaint Dr Demurrer A Answer Rn Replication Rr Rejoinder C Commission I Interrogatories D Deposition

Keyne, John

  • STAC 5/K10/22 - B A I D - 40 Eliz - John Keyne v John Townes et uxor, Katheren Dorman, John Sammuell, Gawyn Whittingham, William Read, John Cookes et al

Keynes, John

  • STAC 5/K6/37 - I D - 15 Eliz - John Keynes v Robert Wise
  • STAC 7/24/17 - - - John Kaynes v Robert Wyse
  • STAC 5/K5/38 - B A - 15 Eliz - John Keynes v Robert Gune alias Wise

Keynes, John

  • STAC 5/K1/2 - B A C I D - 39 Eliz - Wiltshire - John Keynes v William Keynes, Osmond Bushnell, Thomas Malpass
  • STAC 5/K3/3 - I D - 40 Eliz - Wiltshire - John Keynes v Osmunde Bushnell, William Keynes et al
  • STAC 5/K4/21 - I D - 40 Eliz - Wiltshire - John Keynes v Thomas Malpas

Keyne, Thomas and Margaret

  • STAC 5/K9/38 - B A I D - 15 Eliz - Thomas Kyne v John Langman

Keyne, Thomas and Margaret

  • STAC 5/K13/19 - B A C Rn I D - 38 Eliz - Thomas Keyne et uxor v Henry Goodwin et al
  • STAC 5/K14/7 - C I D - 41 Eliz - Margarett Keyne, Thomas Keyne v Robert Parris et al

Notes, Additions and Corrections