STAC Duffield

From Waalt

Duffield, John

 • STAC 5/D10/2 - I D - 36 Eliz - John Duffielde v Thomas Trenans
 • STAC 5/D25/31 - B A - 36 Eliz - John Duffield v Thomas Trevans
 • STAC 5/D26/29 - B A - 37 Eliz - John Duffeild v Anthony Bickeley et uxor , George Andrew et uxor, William Paye et al
 • STAC 5/D7/37 - I D - 37 Eliz - John Duffeild v G[eorge] Arderne, Anthony Bickley et al

Duffield, Richard

 • STAC 5/D33/22 - B A - 30 Eliz - Richard Duffield v Robert Wright, Christopher Garye, Sir Roger Woodhouse et al
 • STAC 5/D37/15 - I D - 30 Eliz - Richard Duffeld v John More et al

Duffield, Thomas

 • STAC 5/D35/20 - B - 42 Eliz - Thomas Duffeild v Henry Duffeild et uxor, Henry Ward et uxor et al
 • STAC 5/D39/31 - Dr - 42 Eliz - Thomas Duffeld v Henry Duffeild Jr, Henry Ward, Henry Sparrowe et al
 • STAC 5/D24/25 - A - 42 Eliz - Thomas Duffield v John Morley et al
 • STAC 5/D8/3 - I D - 42 Eliz - Thomas Duffield v John Morley

Bevan Case Index

 • Duffield v Bickley - STAC 5/D26/29, STAC 5/D7/37
 • Duffield v Duffield - STAC 5/D35/20, STAC 5/D39/31
 • Duffield v More - STAC 5/D37/15
 • Duffield v Morley - STAC 5/D8/3, STAC 5/D24/25
 • Duffield v Trevaros - STAC 5/D25/31, STAC 5/D10/2
 • Duffield v Wright - STAC 5/D33/22

Notes, Additions and Corrections