STAC Corbett

From Waalt

B Bill of Complaint Dr Demurrer A Answer Rn Replication Rr Rejoinder C Commission I Interrogatories D Deposition

Corbett, Alice

 • STAC 5/C33/32 - B Dr - 21 Eliz - Alice Corbett v William Chiswys et al

Corbett, Humphrey

 • STAC 5/C4/13 - B - Trin 39 Eliz - Humphrey Corbet v Peter Lynge

Corbett, Martin

 • STAC 5/C17/22 - B A - 22 Eliz - Martin Corbett v Hugh White et uxor, Robert Cooke et al
 • STAC 5/C11/9 - I D - 23 Eliz - Martyn Corbett v Andrew Hillary et uxor, John Gryffin et al
 • STAC 5/C80/37 - Rn - Martyn Corbett v Martyn Cooke, Andrew Hillary et al
 • STAC 5/C43/14 - I D - 22 Eliz - Martin Corbett, Ann Corbett v Andrew Hillary, John Griffin et al

Corbett, Miles

 • STAC 5/C37/17 - B A - 41 Eliz - Sir Miles Corbett v Robert Redmayne
 • STAC 5/C6/9 - Rn - 41 Eliz - Sir Miles Corbett v Robert Redmayne

Corbett, Peter

 • STAC 5/C2/13 - B A C I D - 33 Eliz - Cheshire - Peter Corbett v Ralph Bulkeley, William Leicester, Richard Brasye
 • STAC 5/C62/31 - Rn - 34 Eliz - Cheshire - Peter Corbett v Ranulphe Bulckley, Richard Bracey et al
 • STAC 5/C27/26 - I D - 33 Eliz - Cheshire - Peter Corbett v Ralph Bulkley, William Leuster

Corbett, Richard

 • STAC 5/C57/9 - B A Rn Rr C I D - 21 Eliz - Richard Corbett v William Edgerton, Sir Walter Leveson
 • STAC 5/C34/25 - I D - 31 Eliz - Richard Corbett v Sir Walter Leveson, William Egerton, William Green
 • STAC 5/C45/39 - C I D - 31 Eliz - Richard Corbett v Sir Walter Leverson, Richard Leveson, William Edgerton et al
 • STAC 5/C66/18 - C I D - 32 Eliz - Richard Corbett v Sir Walter Leveson, William Green et al

Corbett, Richard

 • STAC 5/C37/7 - B A - 39 Eliz - Richard Corbet v John Hill, William Phippes
 • STAC 5/C47/32 - I D - 39 Eliz - Richard Corbett v John Hille, William Phipps

Corbett, Richard

 • STAC 5/C1/13 - B A Rn Rr - Easter 37 Eliz - Montgomery - Richard Corbet v Richard ap John ap Edward, & Ermy Uxor Edward ap Morgan ap Edward, Vamd ap John ap Edward, Elyne wife of Edward Morgan, Richard ap John ap Howell, and Howell ap Richard et al
 • STAC 5/C73/16 - I D - 37 Eliz - Montgomery - Richard Corbett v Richard Ap John Ap Edward, Richard Ap Morgan Ap Edward

Corbett, Richard

 • STAC 5/C19/37 - B - 38 Eliz - Montgomery - Richard Corbette v David ap John ap Edward, Edward Morgan et al

Corbett, Richard

 • STAC 5/C49/34 - B - 43 Eliz - Merioneth - Richard Corbett v John Vaughan et al

Corbett, Roger

 • STAC 5/C81/10 - B - 35 Eliz - Roger Corbett v Edmond Typton, John Broome et al

Corbett, Thomas

 • STAC 5/C5/15 - B A C I D - Hil 21 Eliz - Cheshire - Thomas Corbett v John Blower, Ann Blower, Jeffery Rathborne
 • STAC 5/C79/16 - Rn - Cheshire - Thomas Corbett v Raffe Blower
 • STAC 5/C8/38 - I D - 20 Eliz - Cheshire - Thomas Corbet v John Blowre
 • STAC 5/C19/24 - I D - 22 Eliz - Cheshire - Thomas Corbet v Ralph Blowes
 • STAC 5/C20/17 - I D - 21 Eliz - Cheshire - Thomas Corbet v John Blowre et al
 • STAC 5/C38/8 - I D - 29 Eliz - Cheshire - Thomas Corbett v Richard Ward

Attorney General

 • STAC 5/A26/19 - A C I D - 41 Eliz - AG v John Corbett, Sir Humfrey Ferres et al

Notes, Additions and Corrections