STAC Bassett

From Waalt

B Bill of Complaint Dr Demurrer A Answer Rn Replication Rr Rejoinder C Commission I Interrogatories D Deposition

Basset, Edward

 • STAC 5/B45/7 - B A - 35 Eliz - Edward Basset v Hugh Devell, James Sedgwick, John Oldies et al

Bassett, Ellyn

 • STAC 5/B52/19 - A Rn - - Ellyn Bassett v William Chrychelowe

Bassett, George

 • STAC 5/B63/12 - B - 8 Eliz - George Basset v Thomas Pomeye et al
 • STAC 5/B44/38 - I D - 8 Eliz - George Bassett v Thomas Pomery et al
 • STAC 5/B21/12 - C I D - 9 Eliz - George Bassett v Robert Arundell et al
 • STAC 5/B44/14 - C I D - 9 Eliz - George Bassett v Thomas Pomery
 • STAC 5/B107/36 - C I D - 9 Eliz - George Bassett v Water Raleigh et al
 • STAC 5/B57/5 - C I D - 10 Eliz - George Basset v Thomas Pomeri

Bassett, John

 • STAC 5/B97/13 - B A Rn Rr - - John Bassett, William Gybbon v Leonard Mauxell, Hugh Robled et al
 • STAC 5/B25/6 - I D - 12 Eliz - John Bassett v Leonard Manuxell, John Webbe et al
 • STAC 5/B85/29 - B A - 39 Eliz - John Basset v John Skynner, Peter Goulden et al
 • STAC 5/B78/4 - B A C I D - 43 Eliz - John Basset v Robert Sheffeld, George Freeman et al
 • STAC 5/B106/12 - I D - 43 Eliz - John Basset v Clement Courtney, Anthony Manton et al

Basset, Mary

 • STAC 5/B33/7 - B A - Easter 4 Eliz - Devon - Mary Basset v John Andecci Sr, John Andecci Jr

Bassett, Richard

 • STAC 5/B71/4 - C D - 32 Eliz - Richard Basset v Thomas Carne
 • STAC 5/B14/39 - I D - 32 Eliz - Richard Basset v Thomas Carne

Bassett, William

 • STAC 5/B110/35 - C - 9 Eliz - William Basset v Thomas Pomerye et al
 • STAC 5/B74/9 - B A C I D - 25 Eliz - William Basset v Thomas Foucher
 • STAC 5/B28/20 - I D - 26 Eliz - William Bassett v Thomas Fytch alias Fowcher
 • STAC 5/B31/23 - I D - 26 Eliz - William Bassett v Thomas Fytche alias Fowther
 • STAC 7/18/17 - - - William Bassett v Thomas Fitche et al
 • STAC 5/B102/38 - B A - 28 Eliz - William Bassett v Philip Bassett
 • STAC 5/B86/14 - I D - 33 Eliz - William Basset v Philip Basset
 • STAC 5/B/96/17 - B A - 32 Eliz - William Basset v Robert Agard, John Roberts
 • STAC 5/B104/11 - D - 32 Eliz - William Bassett v Walter Agard
 • STAC 5/B64/40 - B A C I D - 35 Eliz - William Basset v Richard Maynard, John Hodelye, Thomas Barton et al
 • STAC 5/B6/36 - B A - Hil 36 Eliz - William Basset v Richard Maynard, John Humphry, Thomas Humphry, Symon Humphry, John Hodeley, Edward Hodeley, Thomas Hodeley, John Burges et al
 • STAC 5/B86/39 - C I D - 37 Eliz - William Basset v Richard Maynard
 • STAC 5/B73/23 - I D - 39 Eliz - William Basset v Richard Maynard, John Berte et al
 • STAC 5/B74/33 - Dr - 37 Eliz - William Basset v Richard Maynard
 • STAC 5/B12/17 - Rn - 36 Eliz - William Basset v Richard Maynard, John Russel alias Angell, John Hoddeley, Edward Hoddeley et al
 • STAC 5/B32/38 - I D - 36 Eliz - William Basset v Thomas Humffrye, John Humffrye et al

Bassett, William

 • STAC 5/B90/39 - B - 35 Eliz - Sussex - William Basset v John Russell, Edward Stevens et al
 • STAC 5/B33/22 - I D - 36 Eliz - Sussex - William Basset v Edward Stephens, John Bence, George Hewton et al

Bassett, William

 • STAC 5/B107/1 - B A - 36 Eliz - William Bassett v Edward Burrish, Richard Prior et al
 • STAC 5/B61/24 - I D - 36 Eliz - William Basset v John Phillips, Robert Bayden, Richard Pryor et al
 • STAC 5/B36/29 - B A C I D - 41 Eliz - William Bassett v John Draycott, John Green et uxor, Robert Pearse et al
 • STAC 5/B102/11 - Rn - 42 Eliz - William Bassett v John Draycott, Robert Peres et al
 • STAC 5/B58/10 - B - 44 Eliz - William Bassett v John Draycott, Henry Adderly
 • STAC 5/B49/12 - C I D - 43 Eliz - William Bassett v John Draycott et al
 • STAC 5/B70/27 - Rr - 43 Eliz - William Basset v John Draycott, John Henshaw, Thomas Heeley
 • STAC 5/B21/19 - B Dr - 41 Eliz - William Bassett v John Greene, Robert Peares
 • STAC 5/B63/2 - I D - 41 Eliz - William Basset v Robert Peeres
 • STAC 5/B14/30 - I D - 41 Eliz - William Bassett v John Greene et al
 • STAC 5/B47/1 - B - 41 Eliz - William Basset v Jane Grene, Johanne Jackson, Roger Halley et al
 • STAC 5/B67/34 - Rn - 43 Eliz - William Basset v Roger Halley, Elizabeth Bagnall
 • STAC 5/B40/15 - B A C Dr I D - 41 Eliz - William Basset v Johane Jackson, Elizabeth Hudson, Roger Hawley et al
 • STAC 5/B88/21 - I D - 41 Eliz - William Bassett v William Treven
 • STAC 5/B34/10 - I D - 42 Eliz - William Bassett v Robert Steele et al
 • STAC 5/B101/25 - I D - 41 Eliz - William Bassett v George Hanycock

Winterborne, Basset

 • STAC 5/B79/34 - B A - 29 Eliz - Winterborne Basset v William Sly, John Bot alias Batt

Bevan Case Index

 • Bassett v Agard - STAC 5/B/96/17, STAC 5/B104/11
 • Bassett v Andecci - STAC 5/B33/7
 • Bassett v Bassett - STAC 5/B102/38, STAC 5/B86/14
 • Bassett v Burrish - STAC 5/B107/1, STAC 5/B61/24
 • Bassett v Carne - STAC 5/B14/39, STAC 5/B71/4
 • Bassett v Chrichley - STAC 5/B52/19,
 • Bassett v Courtney - STAC 5/B106/12
 • Bassett v Devell - STAC 5/B45/7
 • Bassett v Draycott - STAC 5/B36/29, STAC 5/B58/10, STAC 5/B49/12, STAC 5/B70/27, STAC 5/B102/11
 • Bassett v Fowcher - STAC 5/B74/9, STAC 5/B28/20, STAC 5/B31/23, STAC 7/18/17
 • Bassett v Green - STAC 5/B21/19, STAC 5/B47/1, STAC 5/B14/30, STAC 5/B63/2
 • Bassett v Hancock - STAC 5/B101/25
 • Bassett v Jackson - STAC 5/B40/15, STAC 5/B67/34
 • Bassett v Maunxell - STAC 5/B97/13, STAC 5/B25/6
 • Bassett v Maynard - STAC 5/B6/36, STAC 5/B64/40, STAC 5/B12/17, STAC 5/B32/38, STAC 5/B73/23, STAC 5/B74/33, STAC 5/B86/39
 • Bassett v Pomeroy - STAC 5/B63/12, STAC 5/B21/12, STAC 5/B44/14, STAC 5/B44/38, STAC 5/B57/5, STAC 5/B107/36, STAC 5/B110/35
 • Bassett v Russell - STAC 5/B90/39, STAC 5/B33/22
 • Bassett v Sheffield - STAC 5/B78/4,
 • Bassett v Skinner - STAC 5/B85/29
 • Bassett v Sly - STAC 5/B79/34
 • Bassett v Steele - STAC 5/B34/10
 • Bassett v Treven - STAC 5/B88/21

Notes, Additions and Corrections